PRDM PARCZEW S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew

PRDM PARCZEW S.A. - historia firmy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych zostało zawiązane aktem notarialnym z dnia 19.06.2001r. i wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym w Lublinie pod numerem 0000043865 z dniem 13.09.2001 r.

Spółka kontynuuje działalność przedsiębiorstwa państwowego PRDM w Parczewie, którego majątek przejęła na warunkach ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U.96.118.561. z późn. zm.)

Posiadane doświadczenie w realizacji usług datuje się historycznie od 1975 roku. Początkowo w ramach Rejonu Dróg Publicznych w Parczewie. Od 1991 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy powołany przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W 1994 roku zadania organu założycielskiego przejął Wojewoda Bialskopodlaski.

PRDM Parczew S.A. rozpoczęło swoją działalność gospodarczą 16.04.2004 r. i specjalizuje się w budowie, modernizacji i remontach dróg, ulic, placów i mostów. Głównym produktem wytwarzanym przez Przedsiębiorstwo są mieszanki mineralno-asfaltowe. W 2008 r. firma uruchomiła nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych WIRTGEN WIBAU WKC 100 o wydajności 100 t/h, która zastąpiła przestarzałą technologicznie wytwórnię WMB 60. 

Dzięki tej inwestycji jesteśmy w stanie wyprodukować nawet najbardziej zaawansowane technologicznie rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych. W pełni zautomatyzowany system podawania składników masy umożliwia otrzymanie wysokiej powtarzalności produkowanych wyrobów ich bezwzględnej zgodności z żądaną recepturą.

Rozwój i zakres działania

PRDM Parczew S.A. stara się modernizować także swoją bazę sprzętową. W związku z tym w 2009 r. została zakupiona bardzo nowoczesna gąsienicowa rozkładarka mas bitumicznych, zakup ten został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Istotnym elementem w funkcjonowaniu firmy drogowej jest posiadanie własnego laboratorium. Dlatego też Zarząd Spółki stawia na rozwój własnego laboratorium, unowocześniając posiadane urządzenia tak, aby dostosowywać je do współczesnych standardów i prowadzić badania wszystkich składników produkcyjnych we własnym zakresie.

Spółka prowadzi działalność na rynku lokalnym (głównie powiaty: parczewski, bialski, lubartowski i włodawski) a pozyskiwanie kontraktów odbywa się w zdecydowanej większości w oparciu o zamówienia publiczne.

Naszymi inwestorami są głównie jednostki sektora publicznego m.in.:

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

– Zarządy Dróg Powiatowych

– urzędy miast i gmin na terenie województwa lubelskiego.

Prace wykonywane są w większości własnym sprzętem a o ich jakości dba kompetentna i doświadczona załoga. Dla pozyskania dużych kontraktów przedsiębiorstwo przystępuje do konsorcjów firm ze swojej branży lub inicjuje uch zawiązanie.

Certyfikaty

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies