PRDM PARCZEW S.A. - historia firmy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych zostało zawiązane aktem notarialnym z dnia 19.06.2001r. i wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym w Lublinie pod numerem 0000043865 z dniem 13.09.2001 r.

Spółka kontynuuje działalność przedsiębiorstwa państwowego PRDM w Parczewie, którego majątek przejęła na warunkach ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U.96.118.561. z późn. zm.)

Posiadane doświadczenie w realizacji usług datuje się historycznie od 1975 roku. Początkowo w ramach Rejonu Dróg Publicznych w Parczewie. Od 1991 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy powołany przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W 1994 roku zadania organu założycielskiego przejął Wojewoda Bialskopodlaski.

PRDM Parczew S.A. rozpoczęło swoją działalność gospodarczą 16.04.2004 r. i specjalizuje się w budowie, modernizacji i remontach dróg, ulic, placów i mostów. Głównym produktem wytwarzanym przez Przedsiębiorstwo są mieszanki mineralno-asfaltowe. W 2008 r. firma uruchomiła nowoczesną wytwórnię mas bitumicznych WIRTGEN WIBAU WKC 100 o wydajności 100 t/h, która zastąpiła przestarzałą technologicznie wytwórnię WMB 60. 

Dzięki tej inwestycji jesteśmy w stanie wyprodukować nawet najbardziej zaawansowane technologicznie rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych. W pełni zautomatyzowany system podawania składników masy umożliwia otrzymanie wysokiej powtarzalności produkowanych wyrobów ich bezwzględnej zgodności z żądaną recepturą.

Rozwój i zakres działania

PRDM Parczew S.A. stara się modernizować także swoją bazę sprzętową. W związku z tym w 2009 r. została zakupiona bardzo nowoczesna gąsienicowa rozkładarka mas bitumicznych, zakup ten został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Istotnym elementem w funkcjonowaniu firmy drogowej jest posiadanie własnego laboratorium. Dlatego też Zarząd Spółki stawia na rozwój własnego laboratorium, unowocześniając posiadane urządzenia tak, aby dostosowywać je do współczesnych standardów i prowadzić badania wszystkich składników produkcyjnych we własnym zakresie.

Spółka prowadzi działalność na rynku lokalnym (głównie powiaty: parczewski, bialski, lubartowski i włodawski) a pozyskiwanie kontraktów odbywa się w zdecydowanej większości w oparciu o zamówienia publiczne.

Naszymi inwestorami są głównie jednostki sektora publicznego m.in.:

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

– Zarządy Dróg Powiatowych

– urzędy miast i gmin na terenie województwa lubelskiego.

Prace wykonywane są w większości własnym sprzętem a o ich jakości dba kompetentna i doświadczona załoga. Dla pozyskania dużych kontraktów przedsiębiorstwo przystępuje do konsorcjów firm ze swojej branży lub inicjuje uch zawiązanie.

Certyfikaty