Siedziba zarządu i dane kontaktowe:

Zarząd PRDM Parczew S.A.

Stanisław Bartnicki

Prezes Zarządu

Piotr Bartnicki

Wiceprezes Zarządu

Bożena Ajdadyńska

Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczny

Rada Nadzorcza i Prokurenci

Rada nadzorcza

Prokurenci