PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Dokumenty

Mając na uwadze treść przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 1., poz. 1798 z późn. zm.), zwanej dalej jako „Ustawa”, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH PARCZEW SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- […]