PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Dokumenty

Mając na uwadze treść przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 1., poz. 1798 z późn. zm.), zwanej dalej jako „Ustawa”, PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH PARCZEW SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- […]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PRDM Parczew Walne Zgromadzenie 2020

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Parczew Spółka Akcyjna zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000043865 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu   spółek   handlowych  zwołuje   Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  na dzień  18 […]

Nowy kanał komunikacji dla akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Witaj na nowym kanale komunikacji przygotowanym dla akcjonariuszy PRDM Parczew S.A. Zgodnie z wymogami zawartymi w podpisanej 6 września 2019 roku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, przygotowaliśmy specjalny kanał komunikacji dla Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. Będziemy tu publikować między innymi ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w projektach uchwał, sprawozdania z działalności organów spółki, sprawozdania […]